Privacy & cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring Werkbank Personeelsdiensten B.V.

Wij respecteren jouw privacy en daarom vinden wij het belangrijk om jouw gegevens goed te beschermen en vertrouwelijk te behandelen. In deze privacyverklaring omschrijven wij welke persoonsgegevens wij verzamelen en vastleggen en met welk doel. Werkbank Personeelsdiensten is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet er op toe dat deze wet wordt nageleefd. Door gebruik te maken van de diensten van Werkbank Personeelsdiensten, denk hierbij aan de website en de portalen, verklaar je akkoord te gaan met de privacyverklaring.

Contactgegevens
Werkbank Personeelsdiensten B.V. Hogestraat 75
7091 CC Dinxperlo www.werkbank-pd.nl
0315-745703

Verwerking van Persoonsgegevens
Wij verzamelen jouw gegevens op het moment dat je je inschrijft via de website of op één van onze vestigingen en/of aanmeldt voor één van onze diensten. Wij verzamelen en verwerken deze gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening.

De volgende persoonsgegevens leggen wij vast bij inschrijving:
– NAW-gegevens
– Geslacht
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Curriculum vitae
– Gegevens over opleidingen en trainingen
– Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof
– Pasfoto (vrijwillig uploaden)
– Overige gegevens die van belang zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid waarvoor jij toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

Op het moment dat je voor Werkbank Personeelsdiensten gaat werken leggen wij ook de volgende gegevens vast:

– Burgerservicenummer (BSN)
– Nationaliteit
– Bankrekeningnummer
– Kopie ID-bewijs binnen EER en Zwitserland
– Kopie Verblijfs- en/of Tewerkstellingsvergunning buiten EER en Zwitserland
– Kopie diploma/certificaat
– Verklaring omtrent gedrag
– Overige gegevens die te maken hebben met de verzuimregistratie

Werkbank Personeelsdiensten B.V. legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen of als jij daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

Waarom leggen wij persoonsgegevens vast:
Werkbank Personeelsdiensten B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens om de volgende reden:
– Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen
– Voor het opstellen en vastleggen van een arbeidsovereenkomst tussen jou, onze opdrachtgever(s)/relaties en Werkbank Personeelsdiensten B.V.
– Om de uren-, verzuim- en/of salarisadministratie uit te kunnen voeren.
– Om jouw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, beschikbaarheid vast te leggen en/of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en relaties.
– Om te beoordelen of er recht bestaat op een subsidie of loonkostenvoordeel
– Om te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten om deze beter te kunnen laten aansluiten op jouw wensen en kwaliteiten (bijvoorbeeld via e-mail en/of nieuwsbrieven)
– Om met een eigen account toegang te kunnen geven en gebruik te kunnen laten maken van ons besloten webportaal.
– Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen en/of het aanvragen van subsidies en premiekortingen. Bijvoorbeeld het afdragen van belastingen en sociale premies.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om jouw gedrag op de website te analyseren en daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Werkbank Personeelsdiensten B.V. verstrekt je persoonsgegevens niet zomaar aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer je hier zelf toestemming voor gegeven hebt.
Werkbank Personeelsdiensten B.V. kan je persoonsgegevens doorgeven aan opdrachtgevers, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Bij een gerechtelijk bevel of gerechtelijk vonnis zijn wij verplicht jouw persoonsgegevens door te geven.
Met de bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Werkbank Personeelsdiensten B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De gegevens alleen verstrekt indien het wettelijk verplicht is, gerechtvaardigd belang of indien jij daar toestemming voor hebt gegeven.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Werkbank Personeelsdiensten B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en houdt zich daarbij aan de geldende wet- en regelgeving. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gege vens en de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden. De bewaartermijn kan per doel verschillen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je recht om toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Indien je een eigen account hebt op www.werkbank-pd.nl kun je op elk gewenst moment gegevens inzien en zelf wijzigen. Wil je inzage in de totale persoonsgegevensverwerking, gegevens wijzigen die je niet zelf aan kunt passen of je gegevens uit ons bestand laten halen, dan kun je contact met ons opnemen via info@werkbank-pd.nl.

Beveiliging persoonsgegevens
Werkbank Personeelsdiensten B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Naast het beveiligen van de systemen zijn onze systemen zo ingericht dat medewerkers van Werkbank Personeelsdiensten B.V. alleen die informatie kunnen zien waarvoor ze zijn geautoriseerd.

Aanpassingen
Werkbank Personeelsdiensten B.V. kan te allen tijde deze privacyverklaring aanpassen. De actuele versie is altijd in te zien op de website www.werkbank-pd.nl. Wij adviseren om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen.

Cookies

Als je onze website www.werkbank-pd.nl bezoekt registreren wij jouw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Werkbank Personeelsdiensten B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bij het eerste bezoek aan onze website vragen wij je toestemming om de cookies te plaatsen. Bij “Instellingen” kun je zelf aangeven welke cookies je wilt accepteren. Door het niet accepteren van de cookies kan het zijn dat een deel van de website niet beschikbaar is. Als je akkoord gaat met het plaatsen van de cookies, dan ga je automatisch akkoord met de Privacyverklaring.

Functionele cookies
Werkbank Personeelsdiensten B.V. plaatst functionele cookies om er voor te zorgen dat de website optimaal functioneert en dat je bij een volgend bezoek aan de website niet weer opnieuw de cookies hoeft te accepteren.

Analytische cookies
Werkbank Personeelsdiensten B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen. Hiervoor is een data bewerkingsovereenkomst met Google gesloten. De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd verzameld en worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettel ijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Er zijn wel afspraken gemaakt met de VS, zodat zij voldoen aan de minimale EU privacy afspraken.

Tracking cookies
Met jouw toestemming plaatsen wij ‘tracking cookies’ op jouw device. Deze cookies gebruiken wij om informatie te verzamelen over jouw online gedrag en om onze website te optimaliseren.

Derde partijen
Deze website bevat links en buttons met verwijzingen naar websites van derde partijen. Dit zijn onder andere de netwerkdiensten Facebook, Twitter en Linkedin. Op het moment dat u een dergelijke link of button aanklikt, verlaat u de website van Werkbank Personeelsdiensten en zijn deze derde partijen verantwoordelijk voor de informatie die via cookies wordt vastgelegd.

Heb je vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Werkbank Personeelsdiensten B.V.